Home > Our Books > Leveled Books

Leveled Books

There is an expansive collection of 350 interactive eBooks in Dudu now.
With regular additions of new eBooks, students can look forward to reading more interesting stories and learning new Chinese words!

Level 0

Preschool

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L0/huibuhui.jpg
会不会
文:曾子敏
插画:何晓莹
ISBN:978-981-09-6899-1
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L0/duibuqimeiguanxi.jpg
对不起,没关系
文:曾子敏
插画:何晓莹
ISBN:978-981-31-1070-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L0/xiexienibukeqi.jpg
谢谢你,不客气
文:曾子敏
插画:何晓莹
ISBN:978-981-31-1092-2
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L0/shuijiao.jpg
睡觉
文:何晓莹
插画:何晓莹
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L0/xingbuxing.jpg
行,不行
文:曾子敏
插画:何晓莹
ISBN:978-981-09-7752-8
and many more ...

Level 1

Preschool

HSK 1

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L1/liulangmao.jpg
流浪猫
文:王润桃
插画:谢容容
ISBN:978-981-09-0215-5
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L1/woyouyishuangxiaoxiaojiao.jpg
我有一双小小脚
文:苏丽卿
插画:谢容容
ISBN:978-981-09-0276-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L1/xiaotuzoulu.jpg
小兔走路
文:曾子敏
插画:李庆丹
ISBN:978-981-09-0212-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L1/wanhuati.jpg
玩滑梯
文:王润桃
插画:嘉明与风
ISBN:978-981-09-0210-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L1/shizihelaoshu.jpg
狮子和老鼠
文:司秋雪
插画:李庆丹
ISBN:978-981-09-7970-6
and many more ...

Level 2

Preschool

HSK 1

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L2/wogeiyeyeranggezuo.jpg
我给爷爷让个座
文:王润桃
插画:张娟
ISBN:978-981-09-0278-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L2/zhongqiuyuan.jpg
中秋圆
文:王润桃
插画:李庆丹
ISBN:978-981-09-3149-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L2/taoqidexiaomao.jpg
淘气的小猫
文:王润桃
插画:李庆丹
ISBN:978-981-09-0289-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L2/wojiayouduoda.jpg
我家有多大?
文:曾子敏
插画:廉雪芬
ISBN:978-981-09-0281-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L2/liliyuanshangcao.jpg
离离原上草
文:司秋雪
插画:谢容容
ISBN:978-981-07-9860-4
and many more ...

Level 3

Singapore Chinese Syllabus Pri 1

HSK 2

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L3/xinshiyunkule.jpg
新诗:云哭了
文:张东利
插画:徐怿
ISBN:978-981-31-1117-2
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L3/woyouxuduojiuwenju.jpg
我有许多旧文具
文:何晓莹
插画:何晓莹
ISBN:978-981-31-1097-7
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L3/xiaodongwu.jpg
小动物
文:曾子敏
插画:Fransiska Susilo
ISBN:978-981-07-9855-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L3/xiaohuamaoxilie_1.jpg
小花猫系列 (一)
文:王润桃
插画:韩悦
ISBN:978-981-09-0700-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L3/shuishihaohaizi.jpg
谁是好孩子
文:曾子敏
插画:嘉明与风
ISBN:978-981-09-0187-5
and many more ...

Level 4

Singapore Chinese Syllabus Pri 2

HSK 3

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L4/xinshihuoshaoyun.jpg
新诗:火烧云
文:张东利
插画:徐怿
ISBN:978-981-31-1118-9
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L4/xiaobanmadexinyi.jpg
小斑马的新衣
文:王润桃
插画:廉雪芬
ISBN:978-981-09-3126-1
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L4/youaideshou.jpg
友爱的手
文:王润桃
插画:谢容容
ISBN:978-981-09-3156-8
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L4/xuehuapiao.jpg
雪花飘
文:冯忠明
插画:李庆丹
ISBN:978-981-09-0292-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L4/xiaolaoshu.jpg
小老鼠
文:司秋雪
插画:谢容容
ISBN:978-981-31-1016-8
and many more ...

Level 5

Singapore Chinese Syllabus Pri 3 

HSK 3 / 4

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L5/senlinlidechuchangshi.jpg
森林里的储藏室
文:王润桃
插画:李庆丹
ISBN:978-981-31-1023-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L5/gualingdangdemao.jpg
挂铃铛的猫
文:葛翠琳
插画:林芬芬
ISBN:978-981-31-1292-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L5/zongzongdeguaishou.jpg
宗宗的怪兽
文:吕炳麟
插画:廉雪芬
ISBN:978-981-07-9859-8
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L5/kewudedaxiang.jpg
可恶的大象
文:蒋子郁
插画:夏思
ISBN:978-981-31-1025-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L5/yaoxiaoyulema.jpg
要下雨了吗?
文:司秋雪
插画:刘鏸蔚
ISBN:978-981-07-9971-7
and many more ...

Level 6

Singapore Chinese Syllabus Pri 4

HSK 4

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L6/muqinjiedeliwu.jpg
母亲节的礼物
文:曾子敏
插画:舒泳之
ISBN:978-981-31-1012-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L6/wuyanliusededan.jpg
五颜六色的蛋
文:王丽施
插画:刘嘉明
ISBN:978-981-31-1084-7
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L6/xiaotongjing.jpg
小铜镜
文:葛翠琳
插画:乔丹
ISBN:978-981-31-1294-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L6/hutudexiaohaixing.jpg
糊涂的小海星
文:曾子敏
插画:廉雪芬
ISBN:978-981-31-1010-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L6/aiyinsitandechenggonggongshi.jpg
爱因斯坦的成功公式
文:王润桃
插画:叶慧殷
ISBN:978-981-09-0197-4
and many more ...

Level 7

Singapore Chinese Syllabus Pri 5

Singapore Foundation Chinese Syllabus Pri 5

HSK 4/5

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L7/buaidushudezongzong.jpg
不爱读书的宗宗
文:吕炳麟
插画:谢容容
ISBN:978-981-31-1065-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L7/duanlianyanli.jpg
锻炼眼力
文:王莉施
插画:叶一幸
ISBN:978-981-09-6926-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L7/xiuxiukanhua.jpg
秀秀看画
文:王丽施
插画:舒泳之
ISBN:978-981-09-6906-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L7/feizaodemimi.jpg
肥皂的秘密
文:司秋雪
插画:佟毅
ISBN:978-981-31-1071-7
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L7/qianzibaitai.jpg
成语故事:千姿百态
文:隋硕
插画:隋硕
ISBN:978-981-31-1178-3
and many more ...

Level 8

Singapore Chinese Syllabus Pri 6

Singapore Chinese (Normal Academic) Syllabus Sec 1

HSK 5/6

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L8/xiaojilinglixianji.jpg
小机灵历险记
文:葛翠琳
插画:徐怿
ISBN:978-981-31-1312-1
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L8/buxiangmingyunditou.jpg
不向命运低头
文:王润桃
插画:任晓卫
ISBN:978-981-31-1067-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L8/dangaodemimi.jpg
蛋糕的秘密
文:曾子敏
插画:舒泳之
ISBN:978-981-31-1069-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L8/zhiyin.jpg
知音
文:王润桃
插画:叶一幸
ISBN:978-981-09-7969-0
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L8/miyumalaoban.jpg
谜语骂老板
文:王润桃
插画:叶慧殷
ISBN:978-981-09-0180-6
and many more ...

Level 9

Singapore Chinese (Express) Syllabus Sec 1 

Singapore Chinese (Normal Academic) Syllabus Sec 2 

HSK 5/6

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L9/naniandeshi.jpg
那年的事
文:公子参商
插画:朱文一
ISBN:978-981-31-1199-8
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L9/linzhongyiyun.jpg
林中疑云
文:陈效平
插画:黄星焰
ISBN:978-981-31-1105-9
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L9/xiaolu_xiaocao.jpg
小路.小草
文:葛翠琳
插画:佟毅
ISBN:978-981-31-1113-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L9/huanggongdeyouxi.jpg
皇宫的游戏
文:王润桃
插画:任晓卫
ISBN:978-981-31-1132-5
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L9/shiboyuzhihuibang.jpg
史博与指挥棒
文:司秋雪
插画:任晓卫
ISBN:978-981-31-1133-2
and many more ...

Level 10

Singapore Chinese (Express) Syllabus Sec 2

Singapore Chinese (Normal Academic) Syllabus Sec 3 

HSK 6

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L10/huangdidazhanchiyou.jpg
黄帝大战蚩尤
文:司秋雪
插画:舒泳之
ISBN:978-981-31-1072-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L10/wobingle.jpg
我病了
文:曾子敏
插画:林芬芬
ISBN:978-981-31-1082-3
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L10/putaotengxia.jpg
葡萄藤下
文:郑杨
插画:林芬芬
ISBN:978-981-31-1234-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L10/xiaoxijinsidefannao.jpg
小希金斯的烦恼
文:李玉勤
插画:黄星焰
ISBN:978-981-31-1211-7
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L10/xinganlindehaizigetadeyongshi.jpg
兴安岭的孩子和他的勇士
文:王德君
插画:舒泳之
ISBN:978-981-31-1197-4
and many more ...

Level 11

Singapore Chinese (Express) Syllabus Sec 3

Singapore Chinese (Normal Academic) Syllabus Sec 4

HSK 6

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L11/nieyinniang.jpg
聂隐娘
文:蒋子郁
插画:任晓卫
ISBN:978-981-31-1007-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L11/zhihuidejiaoliang.jpg
智慧的较量
文:王仕琪
插画:黄星焰
ISBN:978-981-31-1212-4
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L11/fensemimiaixinqiyu.jpg
粉色秘密爱心奇遇
文:陈雯真
插画:张梦雪
ISBN:978-981-31-1243-8
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L11/naxiekanbujiandeai.jpg
那些看不见的爱
文:熊熙晨
插画:胡娅妮
ISBN:978-981-31-1218-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L11/weiboshang.jpg
微博伤
文:熊熙晨
插画:张梦雪
ISBN:978-981-31-1226-1
and many more ...

Level 12

Singapore Chinese (Express) Syllabus Sec 4

Singapore Chinese (Normal Academic) Syllabus Sec 5

HSK 6

/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L12/chunqiangshezhandeweili.jpg
唇枪舌战的威力
文:刘静
插画:朱文一
ISBN:978-981-31-1075-5
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L12/bingshangwuzhe.jpg
冰上舞者
文:王德君
插画:黄星焰
ISBN:978-981-31-1221-6
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L12/fanxingmianyuye.jpg
繁星眠于夜
文:万潇
插画:胡娅妮
ISBN:978-981-31-1253-7
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L12/yuanlaimingchangcaishitaxinzhongdekewang.jpg
原来鸣唱才是她心中的渴望
文:胡晓红
插画:朱文一
ISBN:978-981-31-1227-8
/qws/slot/u50215/Ebooks/cover/L12/caomujiebing.jpg
成语故事:草木皆兵
文:王润桃
插画:任晓卫
ISBN:978-981-31-1049-6
and many more ...
signup.png